Rúška / Respirátory

UPOZORNENIE !!!

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením choroby COVID-19 (koronavírusom) bol schválený dňom 03.04.2020 vládou Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva. V zmysle tohto zákona podľa § 4 - Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov, po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok kategórie FFP2, FFP3 a osobný ochranný prostriedok kategórie KN95 inej osobe než:

  • a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území SR
  • b) zdravotníckemu  pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území SR
  • c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy
  • d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
  • e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
  • f) právnickej osobe alebo fyzickej - osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území SR
  • g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
  • h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
  • i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

 

 
3
15 1315

Stránka 1 z 1 - 3 položiek celkom

Stránka 1 z 1 - 3 položiek celkom

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.